Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt

Đối tượng áp dụng : Tất cả khách hàng của công ty TNHH Sun Dance tại Việt Nam.

Công ty TNHH Sun Dance vận chuyển, giao hàng và cài đặt sản phẩm cho khách hàng tại địa điểm, thời gian như đã thỏa thuận với khách hàng khi công ty Sun Dance liên hệ lại chốt đơn hàng.(Hoặc như trong hợp đồng mua bán giữa hai bên nếu có)
Công ty TNHH Sundance có trách nhiệm cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc sử dụng và bảo quản sản phẩm cho khách hàng khi giao hàng.

Các chính sách khác có liên quan :

Chính sách và quy định chung

Quy định và hình thức thanh toán

Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt

Chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin về chủ sở hữu website